Oyunlar, şarkılar, dans ve drama çalışmaları ve diğer öğretim teknikleri kullanılarak öğretmenlerimiz tarafından çocuğunuzun aşağıdaki konulardaki becerileri geliştirilir.

 

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA:bilissel_gelisim2

 

 • Sınıflamalar yapabilme
 • 1’den 20ye kadar ritmik sayabilme
 • Tane kavramı çalışmaları
 • Olayları oluş sırasına göre sıralama ve anlatma
 • Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt verebilme
 • Nesneleri kullanarak basit toplama-çıkarma çalışmaları
 • Zıt kavramları tanıma ayırt etme (ilk-son, yarım-bütün, acı-tatlı, )
 • Ana renkleri tanıma ve tanımlama
 • Geometrik şekilleri tanıma ve tanımlama
 • Mekânda konum çalışmaları (üst-alt-iç-yan-ön-arka vs.)
 • 1-10 arası rakamları tanıma
 • Parça-bütün ilişkisi kurabilme – Yap-boz çalışmaları
 • Vücut parçalarını tanıma ve tanımlama
 • Basit örüntü çalışmaları

 

DİKKAT ÇALIŞMALARI: Masa başında oturma ve dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılırdikkat_calismalari

 • Görsel Dikkat Çalışmaları
 • İşitsel Dikkat Çalışmaları
 • Yaratıcı düşünme ve problem çalışmaları

   DİL GELİŞİMİ ALANINDA:

 • Cümle kurarken kullandığı kelime sayısını arttırma
 • Neden, nasıl, kim gibi soru kalıplarını yerinde kullanma ve cevap verme çalışmaları
 • Sohbet başlatma ve sürdürme çalışmaları
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme yeteneğini geliştirici çalışmalar
 • Dinlediği öykü ile ilgili soruları yanıtlama, öykü oluşturma çalışmaları
 • Deneyimleriyle ilgili konuşma

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANINDA:sosyal_duygusal_gelisim2

 • Kendisi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verebilme
 • Kendine ait özellikleri tanıtabilme
 • Ailesini tanıtabilme
 • Kurallara uyma
 • Gruba uyum
 • Diğerlerine yardım etme
 • Nezaket sözcüklerini kullanma
 • Basit sorumlulukları yerine getirebilme
 • Paylaşma
 • Duyguları hakkında konuşma
 • Diğerlerinin de duygularını fark edebilme
 • Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme
 • Gerektiği durumlarda liderliği üstlenebilme
 • Kendine güven

 

MOTOR GELİŞİM ALANINDA:

 • Kaba Motor Becerileri geliştirici çalışmalar: Yer değiştirme hareketleri, denge hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler
 • İnce Motor becerileri geliştirici çalışmalar: Hamur çalışmaları, yırtma-kesme- yapıştırma çalışmaları, boncuk dizme çalışmaları, boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, nesneleri takıp çıkarma çalışmaları, puzzle çalışmaları

DANS DERSLERİ: Branş öğretmeni tarafından müzik eşliğinde ritm ve dans çalışmaları yapılır.

Detaylı Bilgi

Hem çocuklar hem de yetişkinler için doğal bir süreç olan müzik eşliğinde hareket etme, çağlardan beri insanlar kutlama ve matem törenlerinde bir araya geldikçe gelişmiştir. Dans, çocukların iletişim, sosyal becerilerini geliştirme ve kendilerine güvenlerini artırmada kullanılabilir. Çocukların bir probleme tek bir çözüm yolunun olmadığını, başkalarının fikrini kabul etme veya reddetmeyi öğrenmesini sağlar. Çocukları yaratıcı araştırmacılığa sevk eder (MacDonald 1991)

Dans öğretmenimiz tarafından verilen derslerle çocuklarımızın motor ve bilişsel becerilerinin yanısıra iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirmekteyiz.

Dans Öğretmenimiz

Tuğba GEMİCİ

Dans Öğretmen

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Türk Halk Oyunları bölümü mezunu olan öğretmenimiz usta öğreticilik ve pedagojik formasyona sahiptir. Almış olduğu diğer eğitimler ve sertifikalardan bazıları: “Klasik Bale Eğitimi”, “Modern Dans Eğitimi” , Üsküp Dansları Eğitimi”,, “Tap Dans Eğitimi” , Müzik ve Ritm Eğitimi”, Yılmaz Erdoğan ve Ali Sürmeli’den “Tiyatro” eğitimi, Streching ve Kondüsyon Eğitimi, Salon Dansları (Tango, Vals, Jazz,Latin Amerika), Çocuk Yogası Eğitmenliği Sertifikası ve Klasik Yoga Eğitmenliği’dir. Çocukları, dansı ve doğayı çok seven eğitmenimiz Sultans Of The Dance – Anadolu Ateşi’nde 4 sene boyunca profesyonel dansçılık yapmıştır.

 

YABANCI DİL ÇALIŞMALARI:

İngilizce renkler, hayvanlar, meyveler, basit nesne isimlerini, selamlaşma ve kendini tanıtma ile ilgili cümleleri öğrenir.

Detaylı Bilgi

Çocuklar için 0-6 yaş arası dönem yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren 6 yaşına kadar çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Bu dönemden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği azalmaktadır.

Okulumuzda yaş gruplarına göre hazırlanmış İngilizce programlarımız uygulanmaktadır.

İngilizce Eğitim Sistemimiz

İngilizce öğretimi konusunda çözüm ortağımız English Kids Academy ile birlikte çalışıyoruz. Haftanın 5 günü çocuklarımız eğitim koordinatörünün belirlediği konuları işlemektedir. Öğretmen ve öğrencilerin performansları English Kids Academy denetmenleri tarafından ayda bir değerlendirilir, geliştirilmesi gereken alanlar  tespit edilir  ve bu konuda yönetime gerekli raporlar verilir. English Kids Academy’nin özel bilgisayar programı ile çocuklarımız interaktif şekilde belirlenen müfredatı öğrenirler. Her ay sonunda performansları velilere raporlanır.

 

SATRANÇ DERSLERİ:

Satranç eğitimi ile çocuklarımız ilk aşamada: taşların isimlerini, görevlerini,satranç tahtasını,taşların dizilişini daha sonraki aşamada: oyun kurallarını, figürlerin hareket biçimlerini, basit hamleleri öğrenirler.

Detaylı Bilgi

Satranç öğrenirken çocuklarımızda; problem çözme becerilerinin gelişmesini,  zamanını dikkatli kullanarak hareket etmeyi, beklemeyi beklerken doğru karar vererek düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Ayrıca, spor aktivitesi olarak da kabul edilen satranç eğitimi ile çocuklarımızın dikkat sürelerini arttırılarak zihin gelişimlerinin desteklenmesi hedeflemekteyiz.

Satranç Öğretmenimiz

Mira RUSEVA

Satranç Öğretmeni

New Bulgarian University mezunu eğitmenimiz Türkiye Satranç Federasyonundan Satranç Antrenörlüğü belgesine sahiptir.

İngilizce,Türkçe, İtalyanca ve Bulgarca dillerini konuşan eğitmenimiz iki çocuk annesidir.

YARATICI DRAMA DERSLERİ: Yaşayarak hızlı öğrenme, canlandırma, sözel ve sözel olmayan iletişim yöntemleri ile kendini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar drama öğretmeni liderliğinde gerçekleştirilir.

Yaratıcı Drama Nedir?

Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır

Yaratıcı Dramanın Çocuklara Faydaları

 • Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar
 • Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.
 • Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
 • Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.
 • Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
 • Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
 • Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
 • Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.
 • Deneyimlere açık olmayı sağlar.
 • Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.
 • Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder.
 • Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.
 • Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
 • Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
 • Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
 • Beden dilini kullanmayı sağlar.
 • Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
 • Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.
 • Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.
 • Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi için ilgi çekici hale getirir.
 • Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.

Yaratıcı Drama Öğretmenimiz

Ergin YALDIZ
Yaratıcı Drama Öğretmeni

10 yıldan fazla bir süredir drama eğitmenliği yapan Ergin Yaldız, Müjdat Gezen  Sanat Merkezi’nden Yazarlık , Sahne Sanatları , Oyunculuk ve diksiyon dersleri, Çağdaş Drama Derneği  “Yaratıcı Drama Liderliği ” birinci kuru ve Oluşum Drama Enstitüsü  Beş kurluk “Yaratıcı Drama Liderliği” kursunu tamamlamıştır. Yurt içinde ve yurt dışında pek çok okulla çalışan eğitmenimiz 2013-2014 yıllarında A.B.D’de “ Turkish Community School of Charlotte”, 2011’de ise Costa Rica’da  , Zaragoza Palmares ‘de çocuklarla drama çalışmaları yapmıştır. Drama Çalışmalarının yanı sıra yazarlıkta yapan eğitmenimiz : TRT 1  ‘de yayınlanan “7 Numara”   dizisinde yardımcı yazarlık ve TRT Ankara Radyosu   Rüştü Asyalı ve ekibinin seslendirdiği “Dert Dedeleri” isimli dizi skecin yazarlığını yapmıştır.

YARATICI DRAMA YÖNTEMİYLE VERDİĞİ İLETİŞİM SEMİNERLERİ:

EYLÜL / EKİM 2013    –   ÇOCUKLARLA MÜCADELEYE SON  (KADIKÖY ve YALOVA  BELEDİYELERİ)- Prof.Dr.Elif Eda Balgaş Erdoğan , Psikolog Bedia Deliduman ile birlikte

EKİM  /KASIM2013  –   ÇOCUKLARLA İŞBİRLİĞİ (KADIKÖY ve YALOVA  BELEDİYELERİ) – Prof.Dr.Elif Eda Balgaş Erdoğan , Psikolog Bedia Deliduman ile

ÖZBAKIM BECERİLERİ ALANINDA:

 • Sofra kurallarına uyma
 • Giysileri giyip çıkarabilme
 • Düğme çözme, ilikleme
 • Çıt çıt çözme, ilikleme
 • Ellerini ve yüzünü yıkama
 • Ayakkabı bağlama
 • Diş Fırçalama çalışmaları
 • Eşyalarını toplayabilme çalışmaları

GEZİLER : Programda ki çalışmalara uygun açık alan gezileri düzenlenmektedir.

Uzman pedagogumuz tarafından düzenli olarak yapılan gözlemler ve uygulanan gelişim tarama envanterleri ile çocuğunuzun genel durumu ve gelişimi sürekli ölçülür ve aylık olarak veliye raporlanır.

Ön Kayıt Formu

Adınız (gerekli)
Telefon (gerekli)
Epostanız
Çocuğunuz kaç yaşında?
Tercih Ettiğiniz Program 5 Tam Gün5 Yarım Gün
Eklemek istedikleriniz
 

Biz Sizi Arayalım!

Adınız (gerekli)
Size nasıl ulaşalım?(gerekli) TelefonE-Posta
Seçiminiz telefon ise ne zaman aramamızı istersiniz?
E-postanız
Telefon
Çocuğunuz kaç aylık?
Eklemek istediklerinizi belirtiniz