Hem çocuklar hem de yetişkinler için doğal bir süreç olan müzik eşliğinde hareket etme, çağlardan beri insanlar kutlama ve matem törenlerinde bir araya geldikçe gelişmiştir. Dans, çocukların iletişim, sosyal becerilerini geliştirme ve kendilerine güvenlerini artırmada kullanılabilir. Çocukların bir probleme tek bir çözüm yolunun olmadığını, başkalarının fikrini kabul etme veya reddetmeyi öğrenmesini sağlar. Çocukları yaratıcı araştırmacılığa sevk eder (MacDonald 1991)

Dans öğretmenimiz tarafından verilen derslerle çocuklarımızın motor ve bilişsel becerilerinin yanısıra iletişim ve sosyal becerilerini de geliştirmekteyiz.

girl doing basic yoga in studio

Çocuk Yogası, Klasik Yoga duruşlarının çocuklar için uygun standartlara dönüştürülerek uygulandığı; eğlence, disiplin, kendine güven ve sorumluluk duygusuyla birleştiği, bireysel ve eşli egzersizlerden oluşan hareketler bütünüdür.

Çocuk Yogasının faydaları :

• Dikkatin artması ve konsantrasyon süresinin uzaması
• Kas yapısının güçlenmesi ve dengenin artması
• Nefes egzersizleri ile akciğer kapasitesinin artması
• Motor koordinasyona katkı
• Esnekliğin artması ve postür bozukluklarının düzelmesi
• Kendine güveni ve emosyonel dengeyi artması

Dans Derslerimizden Görüntüler