Dikkatini odaklayabilme ile ilgili beceriler yaşamın her alanında büyük öneme sahiptir.  Masa başında oturma ve dikkat süresini arttıran, görsel ve işitsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati sürdürebilme ve geliştirebilme, yargılama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak egzersizlerin bulunduğu derslerimiz eğitim programımızda bulunmaktadır.

Dikkat ve Zeka Derslerinden Görüntüler