Drama çocukların bir grup içerisinde durum veya olayları kendi yaşantılarından yola çıkıp materyaller kullanarak, dramatik formlar yoluyla canlandırmalarıdır. Okul öncesinde drama; çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini amaçlayan, bütün gelişimlerini destekleyen, daha önceden belirlenmiş amaçları olan, olayları sözel veya sözel olmayan iletişim yöntemleriyle ifade etmeye dayalı, içinde canlandırmaların olduğu bir etkinliktir.

Öğretmenin liderliğinde uygulanan drama sürecinde ısınma, canlandırma ve değerlendirme çalışmaları yer almaktadır

Yaratıcı Dramanın Çocuklara Faydaları

 • Kendine güven duyma, destekleme, karar verme becerisi kazandırır.
 • Kendini ve başkalarını anlama becerisini geliştirmeye yardımcıdır. İletişim becerilerine olumlu bir katkı sağlar
 • Duygularını farkına varma ve ifade etmeyi sağlar.
 • Problemlere duyarlı olmayı sağlar.
 • Fikir akıcılığı sağlar. Serbest düşünme becerisi kazandırır.
 • Zihinsel uygulamalarda esneklik sağlar.
 • Orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Yaratıcılık ve estetik gelişimlerini sağlar.
 • Etkili zihinsel süreçlere sahip olmayı sağlar.
 • Durumları belirleme kapasitesini ve dikkati artırır, yoğunlaşmayı sağlar.
 • Deneyimlere açık olmayı sağlar.
 • Hayal gücünü kullanmayı ve doğaçlamalarla anında eğitim sağlar.
 • Bazı çocukların yaratıcı drama veya oyun sırasında bastırdığı rahatsız edici duyguların ortaya çıkmasına yardım eder.
 • Öğretmenin sosyal ve öğrenme problemlerini teşhis etmesine yardımcıdır.
 • Programın her alanında her konunun öğretiminde kullanılır.
 • Hem görsel hem de sunuşsal sanatlar için kullanılabilir.
 • Çocukların ahlaki değerleri keşfetmelerine olanak tanır.
 • Beden dilini kullanmayı sağlar.
 • Çocukların arkadaşları ve öğretmenleriyle olumlu ilişkilerine olumlu katkılar sağlar.
 • Çocuğun değerlendirme yapma becerisini geliştirir.
 • Yaratıcı drama, bireyin bilinçlenmesi, toplumsal bir varlık olabilmesi konusunda geliştirici özelliğe sahiptir.
 • Yaratıcı drama, eğitimde sınıf ortamında soyut ders konularının somut hale getirilerek kavranmasını sağlar.
 • Öğrencilere öğrenmeyi kalıcı olabilmesi için ilgi çekici hale getirir.
 • Dil gelişiminde; konuşurken kendine güven duymanın gelişmesi, kelime hazinesinin artması, fikirlerin ifade edilmesi, insanlarla ilişki kurma becerisinin kazanılması, farklı durumlarda farklı dilin kullanılması, tanımlama, tartışma ve değerlendirme becerisinin gelişmesi.

Drama Etkinliklerinden Görüntüler