Kişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını ayıtredebilme ve bunları yönetebilme, ilişkiyi yönetebilme ile ilgili bir kavram olan duygusal zeka, okul, iş ve özel hayatta bireylerin sahip olmaları gereken en önemli yetkinliklerden biridir. Bilişsel çalışmaların yanı sıra gelecek hayatında oldukça büyük öneme sahip olan duygusal zekanın gelişimine dair derslerimiz psikoloğumuz tarafından her grup için verilmektedir.

Duygusal Zeka Çalışmalarından Görüntüler