Bu çalışmalar okuma ya da yazma öğretmek amacını taşımamaktadır. Çocukların ilköğretime hazır bulunuşluk düzeylerini arttırmak amacıyla yapılan etkinlikleri içerir.

 Aşağıda verilen örnekler ilkokula hazırlıkta temel olan becerilerin gelişimini desteklemeye yöneliktir:

 1. Görsel algı çalışmaları (el-göz koordinasyonu, şekil-zemin ayrımı, şekil sabitliği, mekânda konum, vs)
 2. İşitsel algı/fonolojik farkındalık çalışmaları (dinleme, konuşma, sesleri hissetme, ayırt etme, aynı sesle başlayan ve biten kelimeler üretme vb.).
 3. Dikkat ve hafıza çalışmaları (benzerlikleri ve farklılıkları bulma, akılda tutma, hatırlama vb.)
 4. Temel kavram çalışmaları (program kitabındaki kavram listesinde bulunan ve gerekli görülen diğer kavramlar ile ilgili çeşitli çalışmalar).
 5. Problem çözme ve tahmin çalışmaları.
 6. Kalem kullanma ve el becerisi çalışmaları (kalemi doğru tutabilme, kalem kontrolü ve doğru kullanabilme, çizme, boyama, kesme, katlama, yoğurma, yapıştırma vb.).
 7. Öz bakım becerilerini geliştirme çalışmaları.
 8. Güven ve bağımsız davranış geliştirme çalışmaları.
 9. Sosyal ve duygusal olgunluk geliştirme çalışmaları.

10.Okuma yazma farkındalığı ve motivasyon geliştirme çalışmaları.

 1. Duyu eğitimi çalışmaları.
 2. Nefes ve ritim çalışmaları vb.

Okuma-Yazmaya Hazırlık Etkinliklerinden Görüntüler