Tüm dünyada önemi giderek artan “yaparak öğrenim” içerikleriyle çocuklara ve gençlere hayallerine ulaşma cesareti kazandırmak, analiz ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek ve topluma yararlı bireyler olmaları konusunda yenilikçi çözümler sunmak robotik ve kodlama eğitimlerin temel amacıdır.

Dünyada STEM olarak bilinen Bilim(Science), Teknoloji(Technology), Mühendislik(Engineering) ve Matematik(Mathematics) öğretim tekniklerini kullanmaktadır. Bu atölyelerde, gelecek neslin inovatif çözümlerinde ihtiyaç duyacakları eğitim, okulumuzda; konusunda uzman eğitimciler tarafından verilmektedir.

Yaparak öğrenim aracı robotik setlerini bütünsel öğrenim çözümleri ile birlikte sunmakta ve Fen bilgisi, Teknoloji, Mühendislik, Matematik ve Bilgisayar programcılığı konularında öğrencilerin başarı seviyesini arttırmaktadır.

Temel düzeyden başlayarak ileri düzey robot tasarımı, programlama, akış diyagramları ve algılayıcılar teknolojileri hakkında eğitim verilmektedir. Kullanılan eğitim materyalleri gelişmiş robotik sistemlerin tasarlanmasına olanak tanır.

Kazanımlar

 • Problem Çözme becerilerini kullanarak akış diyagramları hazırlayacak,
 • Çalışır robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerinizi harekete geçirecek,
 • Görevleri tamamlamak için analitik düşünme becerilerini kullanacak,
 • Yön, koordinat, fiziksel büyüklükleri gerçek hayat problemi olarak tanıyacak,
 • Teknik tasarım yapmaya “İstekli Olma”,
 • Teknoloji üretimi alanında özgüven kazanma,
 • Proje tamamlama ve sonuç alma,
 • Yenilikçilik anlayışı kazanma,
 • Küçük kas hareketlerini etkin bir biçimde kullanacaktır,
 • Mühendislik tasarım adımlarını öğrenme ve uygulama,
 • Matematiksel bilgilerini kullanarak uygulama yapmak.

Kazanımları değerlendirdiğimizde sadece bilgi ve iletişim teknolojileri alanında değil, fen, matematik, sosyal bilimler gibi diğer alanlarda da öğrencilerin etkin ve verimli düşünmesine destek olur.

legowedo20

ROBOTİK ATÖLYESİ

LEGO We Do 2.0

Bu eğitim öğrencilerin Lego modellerinden başlayarak kendi modellerini inşa ederek, bilgisayardan programlamalarını ve hareket ettirmelerini sağlar. Motor, hareket sensörü, ışık sensörü, mekanizma gibi konularında eğitim alarak uygulama yaparlar.

kodlamaegitimi

KODLAMA ATÖLYESİ

Çocuklara bu atölyede kodlamayı birbirinden farklı araçlar ile anlatmaktayız. Bu araçları Code.org, Kodable, The Foos ve JR. Scratch şeklinde sıralayabiliriz. Araçların isimleri farklı olsa da kullanım amaçları aynıdır. Atölye süresi boyunca çocuklar kodlamayı kullanarak kendi oyunlarını oluşturuyorlar. Kodlama yaparken çocuklar kendi oyunlarını oluşturmalarının yanı sıra problem çözme becerisi de kazanıyorlar. Çocuklar kodlama ile birlikte kazandıkları problem çözme becerisi sayesinde de günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri kodlamada yaptıkları gibi alt basamaklara ayırarak hızlı ve doğru bir şekilde çözebiliyorlar.
Çocuklarımızın bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirmelerini, sadece tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmelerini hedeflediğimiz bu atölyede 5 yaşından itibaren kodlamanın mantığını öğreniyorlar.

Derslerden Görüntüler