Okulumuzda öğrencilerin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirecek teknikler uygulanmaktadır. Yaratıcı düşünmeye dair kullandığımız SCAMPER, uygulaması kolay ve eğlenceli bir beyin fırtınası tekniğidir. Bu teknikte alışılmış beyin fırtınası tekniğinden farklı olarak belirli basamaklar izlenmektedir. Bu basamaklar Substitude (yer değiştirme), Combine (birleştirme), Adapt (uyarlama), Modify, Minify, Magnify (değiştirme, küçültme, büyütme), Put to other uses (başka amaçlarla kullanma), Eliminate (yok etme, çıkarma), Reverse, Rearrange (tersine çevirme, yeniden düzenleme) şeklinde sıralanmaktadırlar. Tekniğin uygulaması esnasında her basamak sırası ile ele alınarak, belirlenen bir nesne üzerinde beyin fırtınası gerçekleştirilir. Ele alınan nesne her aşamaya uygun olacak şekilde değiştirilir, küçültülür, büyültülür ya da tamamen ortadan kaldırılabilir. Her aşamada farklı sorular yöneltilerek öğrencilerin o nesne üzerinde farklı açılardan düşünmesi sağlanır.

Problem çözme, belli bir durum çerçevesinde düşünebilme, ne yapılacağına ve nasıl yapılacağına karar verebilme, eldeki imkanları kullanabilme ve bu yolla çözüme ulaşmaktır. Problem çözme etkinliklerinde ise çocuklara günlük yaşamda karşılaşmaları olası problemler verilerek çözümler üretmeleri sağlanır.

Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Dersinden Kareler