Amacımız ;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

 • Sorgulayan,

 • Yaratıcı düşünebilen,

 • Duygusal zekası yüksek,

 • Problem çözme becerileri gelişmiş,

 • Çevresine duyarlı,

 • Doğayı ve hayvanları seven

 • Farklılıklara saygı duyan,

 • Kendisine güvenen,

 • Kendisini etkili biçimde ifade edebilen

 • Ve en önemlisi «Mutlu çocuklar» yetiştirmektir.

Okulumuzda her yeni başlayan çocuğumuzun bireysel özellikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak kendisine uygun gruba kaydı yapılır.

SÜREKLİ RAPORLAMA

Çocuğunuzun genel durumu ve gelişimi ile ilgili öğretmenin gözlemleri ve pedagog önerilerini de içeren bir gelişim raporu her ayın sonunda velilerimize sunulur.

GELİŞİMİN ÖLÇÜLMESİ

Uzman pedagogumuz tarafından düzenli olarak yapılan gözlemler ve uygulanan gelişim tarama envanterleri ve testlerle çocuğunuzun ince ve kaba motor, dil bilişsel, sosyal beceri, özbakım becerileri gibi gelişim alanlarındaki durumu ölçümlenir

PEDAGOGTAN DESTEK

İhtiyaç duyan velilerimizle danışmak istedikleri konularla ilgili birebir seanslar yapılmaktadır.

AİLE EĞİTİMLERİ

Kurumumuzda velilerimizi bilgilendirme amaçlı aşağıdaki konularda düzenli eğitim seminerleri verilmektedir.

 • Çocuk İle Doğru İletişim
 • Çocuklarda Davranış Problemleriyle Başetme Teknikleri
 • Aile İçi Etkili İletişim

Milli Eğitimin müfredatının yanı sıra , çocuğunuzun duygusal ve sosyal zekasını da geliştirmeye yönelik kavramlar Çoklu zeka, Aktif Öğrenme, Gems, Scamper gibi teknikler uygulanarak aktarılmaktadır.

Test Uygulamaları

 

Merkezimizde ihtiyaç halinde yandaki testler uzman psikoloğumuz tarafından uygulanmaktadır.

DENVER II GELİŞİMSEL TARAMA TESTİ

0-6 yaş grubu çocuklarda kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede kullanılır.

AGTE TESTİ

0-6 yaş bebek ve çocukların gelişimiyle ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır.

BENDER-GESTALT GÖRSEL MOTOR TESTİ

5 yaş ile 10 yaş 11ay arasındaki çocuklarda Beyindeki bozuklukları teşhis etmek amacıyla kullanılır. Çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya yönelik gelişimsel bir testtir.

GOODENOUGH-HARRİS İNSAN RESMİ ÇİZME TESTİ

4-14 yaş arasındaki çocuklara uygulanan, Bireylerin zihin gelişimini ölçmeyi amaçlar.Küçük çocukların genel yetenek düzeylerine ilişkin bir bilgi vermektedir. Bir çizim testidir. Zihinsel geriliğin belirlenmesinde önemli bilgi verir. Genel zeka testidir.

PEABODY RESİM KELİME TESTİ

2,5-18 yaş arasındaki bireylere uygulanan, Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacıyla uygulanan bir testtir.

WISC-R(1988)

Çocuklar için Zeka Ölçeği : 6-16 yaş arası çocukların zihinsel gelişiminin değerlendirilmesinde kullanılan ve Türkiye’de standardizasyonu bulunan , araştırma ve zeka ölçümlerinde en sık faydalanılan testtir.

GESELL GELİŞİM TESTİ

Bu test 3-7 yaş arasındaki gruba uygulanmaktadır. Çocuklarda motor beceri, görsel algı, görsel hafıza, el-göz koordinasyonu, küçük kas becerilerini ölçer. Kısa süreli hafızayı değerlendirir. Buradan elde edilen sonuca bakılarak kabaca IQ seviyesine ulaşılır.

FROSTİG GÖRSEL ALGI TESTİ

Çocukların görsel algılarını değerlendirmeye yardımcı olan bir testtir. Çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen, bir olgunluk testidir

METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ

Bu test okula yeni başlayanların birinci sınıf talimatlarını anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan özelliklerini ve başarılarını ölçmek üzere hazırlanmıştır.