Okulumuza başlayan çocuklarımızın yaş grubu ve genel performans değerlendirmesine göre kendisine uygun olan sınıfa kaydı yapılır.

Eğitim hayatı boyunca pedagoğumuz tarafından düzenli olarak gözlemlenir. Öğretmen ve pedagog gözlemleri doğrultusunda oluşturulan gelişim gözlem raporu her ay velilerimize iletilir. Bu raporla velilerimiz o ay içinde çocuğunun okulda gördüğü konuları ve bu konularda çocuğunun gösterdiği performansı, o ay ki genel davranışsal durumu hakkında bilgilendirilir. Gelişiminde farklılık gözlemlenen ya da davranışsal –duygusal olarak problem saptanan çocuklarımızın velileriyle derhal iletişime geçilerek konu ile ilgili öneri ve yönlendirmeler yapılır.

Amacımız ;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı,

 • Sorgulayan,

 • Yaratıcı düşünebilen,

 • Duygusal zekası yüksek,

 • Problem çözme becerileri gelişmiş,

 • Çevresine duyarlı,

 • Doğayı ve hayvanları seven

 • Farklılıklara saygı duyan,

 • Kendisine güvenen,

 • Kendisini etkili biçimde ifade edebilen

 • Ve en önemlisi «Mutlu çocuklar» yetiştirmektir.

EĞİTİM VE ETKİNLİKLER

 • Ana Dil Etkinlikleri,
 • Okuma Yazmaya Hazırlık,
 • Kavram Çalışmaları,
 • Yaratıcı Drama,
 • Fen, Doğa ve Matematik Dersleri
 • Ritm Çalışmaları,
 • Duygusal Zeka Çalışmaları,
 • Görsel ve İşitsel Dikkat Çalışmaları,
 • Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Çalışmaları,
 • Aile Eğitimleri,
 • Sürekli Pedagog Desteği, 

Detaylı Bilgi:

Bir günümüz nasıl geçiyor?

08.00 – 08.30 : Okula Geliş, Güne hazırlık

08.30 – 09.00 : Kahvaltı Saati

09.00 – 09.30 : Temizlik + Serbest Oyun

09.30 – 10.00 : Sabah Jimnastiği

10.00 – 12.00 : Eğitim Etkinlikleri, kavram öğretimi

12.00 – 13.00 : Yemek Saati

13.00 – 15:00 : Eğitim Etkinlikleri, kavram öğretimi , branş dersleri (Uyuyan çocuklar için uyku saati)

15.00 – 15.30 : İkindi Kahvaltısı

15.30 – 16.30 : Eğitim Etkinlikleri

16.30 – 17.00 : Günü değerlendirme, sınıfın düzenlenmesi, çıkışa hazırlık, dinlenme

Okulumuz sabah 7:30, akşam 19:00 saatlerinde sadece hafta içi açıktır.

Yaş Aralığı

3-6 Yaş aralığında her yaşa özel ayrı sınıf oluşturulmuştur.  

Oyunlar, şarkılar, dans ve drama çalışmaları ve diğer öğretim teknikleri kullanılarak öğretmenlerimiz tarafından çocuğunuzun aşağıdaki konulardaki becerileri geliştirilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA :

 • Eşleştirmeler yapabilme
 • Gruplama yapabilme
 • Nesne tanıma ve tanımlama çalışmaları
 • Zıt kavramları tanıma ayırtetme (büyük-küçük, uzun-kısa, geniş-dar vs.)
 • Ana renkleri tanıma ve tanımlama
 • Geometrik şekilleri tanıma ve tanımlama
 • Mekanda konum çalışmaları (üst-alt-iç-yan-ön-arka vs.)
 • 1-10 arası rakamları tanıma
 • Parça-bütün ilişkisi kurabilme – Yap-boz çalışmaları
 • Vücut parçalarını tanıma ve tanımlama
 • Basit örüntü çalışmaları

DİKKAT ÇALIŞMALARI : Masa başında oturma ve dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır

 • Görsel Dikkat Çalışmaları
 • İşitsel Dikkat Çalışmaları
 • Yaratıcı düşünme ve problem çalışmaları

   DİL GELİŞİMİ ALANINDA :

 • Cümle kurarken kullandığı kelime sayısını arttırma
 • Neden, nasıl, kim gibi soru kalıplarını yerinde kullanma ve cevap verme çalışmaları
 • Sohbet başlatma ve sürdürme çalışmaları
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme yeteneğini geliştirici çalışmalar
 • Dinlediği öykü ile ilgili soruları yanıtlama, öykü oluşturma çalışmaları

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANINDA :

 • Kendisi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verebilme
 • Kendine ait özellikleri tanıtabilme
 • Ailesini tanıtabilme
 • Kurallara uyma
 • Gruba uyum
 • Nezaket sözcüklerini kullanma
 • Basit sorumlulukları yerine getirebilme
 • Paylaşma
 • Duyguları hakkında konuşma
 • Diğerlerinin de duygularını fark edebilme

MOTOR GELİŞİM ALANINDA :

 • Kaba Motor Becerileri geliştirici çalışmalar : Yer değiştirme hareketleri, denge hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler
 • İnce Motor becerileri geliştirici çalışmalar : Hamur çalışmaları, yırtma-kesme- yapıştırma çalışmaları, boncuk dizme çalışmaları, boyama çalışmaları, basit çizgi çalışmaları , nesneleri takıp çıkarma çalışmaları

ÖZBAKIM BECERİLERİ ALANINDA:

 • Kendi kendine yemek yiyebilme
 • Düğmesiz ve bağsız giysileri giyip çıkarabilme
 • Ellerini ve yüzünü yıkama
 • Diş Fırçalama çalışmaları
 • Eşyalarını toplayabilme çalışmaları

BRANŞ DERSLERİMİZ:

 • 5 Gün İngilizce
 • 2 Gün Satranç
 • Yaratıcı Drama
 • Dans ve Yoga

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

Oyunlar, şarkılar, dans ve drama çalışmaları ve diğer öğretim teknikleri kullanılarak öğretmenlerimiz tarafından çocuğunuzun aşağıdaki konulardaki becerileri geliştirilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA:

 • Sınıflamalar yapabilme
 • 1’den 20ye kadar ritmik sayabilme
 • Tane kavramı çalışmaları
 • Olayları oluş sırasına göre sıralama ve anlatma
 • Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt verebilme
 • Nesneleri kullanarak basit toplama-çıkarma çalışmaları
 • Zıt kavramları tanıma ayırt etme (ilk-son, yarım-bütün, acı-tatlı, )
 • Ana renkleri tanıma ve tanımlama
 • Geometrik şekilleri tanıma ve tanımlama
 • Mekânda konum çalışmaları (üst-alt-iç-yan-ön-arka vs.)
 • 1-10 arası rakamları tanıma
 • Parça-bütün ilişkisi kurabilme – Yap-boz çalışmaları
 • Vücut parçalarını tanıma ve tanımlama
 • Basit örüntü çalışmaları

DİKKAT ÇALIŞMALARI: Masa başında oturma ve dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır

 • Görsel Dikkat Çalışmaları
 • İşitsel Dikkat Çalışmaları
 • Yaratıcı düşünme ve problem çalışmaları

   DİL GELİŞİMİ ALANINDA:

 • Cümle kurarken kullandığı kelime sayısını arttırma
 • Neden, nasıl, kim gibi soru kalıplarını yerinde kullanma ve cevap verme çalışmaları
 • Sohbet başlatma ve sürdürme çalışmaları
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme yeteneğini geliştirici çalışmalar
 • Dinlediği öykü ile ilgili soruları yanıtlama, öykü oluşturma çalışmaları
 • Deneyimleriyle ilgili konuşma

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANINDA:

 • Kendisi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verebilme
 • Kendine ait özellikleri tanıtabilme
 • Ailesini tanıtabilme
 • Kurallara uyma
 • Gruba uyum
 • Diğerlerine yardım etme
 • Nezaket sözcüklerini kullanma
 • Basit sorumlulukları yerine getirebilme
 • Paylaşma
 • Duyguları hakkında konuşma
 • Diğerlerinin de duygularını fark edebilme
 • Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme
 • Gerektiği durumlarda liderliği üstlenebilme
 • Kendine güven

MOTOR GELİŞİM ALANINDA:

 • Kaba Motor Becerileri geliştirici çalışmalar: Yer değiştirme hareketleri, denge hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler
 • İnce Motor becerileri geliştirici çalışmalar: Hamur çalışmaları, yırtma-kesme- yapıştırma çalışmaları, boncuk dizme çalışmaları, boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, nesneleri takıp çıkarma çalışmaları, puzzle çalışmaları

BRANŞ DERSLERİMİZ:

 • 5 Gün İngilizce
 • 2 Gün Satranç
 • Yaratıcı Drama
 • Dans ve Yoga

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

Oyunlar, şarkılar, dans ve drama çalışmaları ve diğer öğretim teknikleri kullanılarak öğretmenlerimiz tarafından çocuğunuzun aşağıdaki konulardaki becerileri geliştirilir.

BİLİŞSEL GELİŞİM ALANINDA:

 • Sınıflamalar yapabilme
 • 1’den 20ye kadar ritmik sayabilme
 • Tane kavramı çalışmaları
 • Olayları oluş sırasına göre sıralama ve anlatma
 • Neden-sonuç ilişkisi içeren sorulara yanıt verebilme
 • Nesneleri kullanarak basit toplama-çıkarma çalışmaları
 • Zıt kavramları tanıma ayırt etme (ilk-son, yarım-bütün, acı-tatlı, )
 • Ana renkleri tanıma ve tanımlama
 • Geometrik şekilleri tanıma ve tanımlama
 • Mekânda konum çalışmaları (üst-alt-iç-yan-ön-arka vs.)
 • 1-10 arası rakamları tanıma
 • Parça-bütün ilişkisi kurabilme – Yap-boz çalışmaları
 • Vücut parçalarını tanıma ve tanımlama
 • Basit örüntü çalışmaları

DİKKAT ÇALIŞMALARI: Masa başında oturma ve dikkat süresini arttırmaya yönelik çalışmalar yapılır

 • Görsel Dikkat Çalışmaları
 • İşitsel Dikkat Çalışmaları
 • Yaratıcı düşünme ve problem çalışmaları

   DİL GELİŞİMİ ALANINDA:

 • Cümle kurarken kullandığı kelime sayısını arttırma
 • Neden, nasıl, kim gibi soru kalıplarını yerinde kullanma ve cevap verme çalışmaları
 • Sohbet başlatma ve sürdürme çalışmaları
 • Duygu ve düşüncelerini sözel olarak ifade etme yeteneğini geliştirici çalışmalar
 • Dinlediği öykü ile ilgili soruları yanıtlama, öykü oluşturma çalışmaları
 • Deneyimleriyle ilgili konuşma

SOSYAL VE DUYGUSAL GELİŞİM ALANINDA:

 • Kendisi ile ilgili sorulan sorulara yanıt verebilme
 • Kendine ait özellikleri tanıtabilme
 • Ailesini tanıtabilme
 • Kurallara uyma
 • Gruba uyum
 • Diğerlerine yardım etme
 • Nezaket sözcüklerini kullanma
 • Basit sorumlulukları yerine getirebilme
 • Paylaşma
 • Duyguları hakkında konuşma
 • Diğerlerinin de duygularını fark edebilme
 • Aldığı sorumluluğu yerine getirebilme
 • Gerektiği durumlarda liderliği üstlenebilme
 • Kendine güven

MOTOR GELİŞİM ALANINDA:

 • Kaba Motor Becerileri geliştirici çalışmalar: Yer değiştirme hareketleri, denge hareketleri, nesne kontrolü gerektiren hareketler
 • İnce Motor becerileri geliştirici çalışmalar: Hamur çalışmaları, yırtma-kesme- yapıştırma çalışmaları, boncuk dizme çalışmaları, boyama çalışmaları, çizgi çalışmaları, nesneleri takıp çıkarma çalışmaları, puzzle çalışmaları

BRANŞ DERSLERİMİZ:

 • 5 Gün İngilizce
 • 2 Gün Satranç
 • Yaratıcı Drama
 • Dans ve Yoga
 • Robotik ve Kodlama

Detaylı Bilgi İçin tıklayınız

Kayıt Tarihleri

12 ay açık olan okulumuza kontenjanlar müsait olduğu sürece her zaman kayıt imkanı vardır. Fakat Ağustos ve Eylül döneminde kontenjanlarımız büyük ölçüde dolar.

Eğitim Desteği

Eylül ayı itibari ile 48 ayını doldurmuş çocuklarımızın velileri eğitim desteğinden yararlanabilir. Eğitim desteğinden bir kere yararlanılabilir. Başvuruları okulumuzdan yapabilirsiniz. Eğitim desteğinde velinin gelir durumu ve Kartal anaokullarına tanınan kontenjan belirleyici olmaktadır.  Detaylı Bilgi

Okulumuzda İlk Günler

Anaokuluna ilk kez başlayan çocuklarımız ilk hafta kademeli olarak okula alıştırılırlar. İlk birkaç gün veli de öğrenci ile beraber sınıfa girer ve gözlemci olur. Sonraki günler velimiz sınıfa girmez, çocuğumuzu sınıfın kapısında uğurlar, aşağıda kendisini beklediğini ve dersi bitince gelip alacağını söyler. Bu süreçte velimiz dilerse kameradan çocuğunu izleyebilir. 

Anaokuluna ilk kez başlayan çocuklarımız ilk hafta kademeli olarak okula alıştırılırlar. İlk birkaç gün veli de öğrenci ile beraber sınıfa girer ve gözlemci olur. Sonraki günler velimiz sınıfa girmez, çocuğumuzu sınıfın kapısında uğurlar, aşağıda kendisini beklediğini ve dersi bitince gelip alacağını söyler. Bu süreçte velimiz dilerse kameradan çocuğunu izleyebilir.

İlk gün çocuğumuz yaklaşık 1 saat kadar okulda kalır, uyumuna göre bu süre uzatılabilir. Diğer günler ise çocuğumuzun okulda kaldığı saatler kademeli olarak uzatılır. Yaklaşık 1 hafta sonra çocuğumuz tam gün ya da yarım gün olarak tam zamanlı okula gelmeye başlar.

Anaokuluna alışkın, uyum sorunu yaşamayan çocuklar ilk günden itibaren de tam zamanlı kalabilirler. Bireysel farklılıklara göre velilerimiz yönlendirilecektir.

 Diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz. 

Milli Eğitimin müfredatının yanı sıra, çocuğunuzun duygusal ve sosyal zekasını da geliştirmeye yönelik kavramlar Çoklu Zeka, Aktif Öğrenme, Gems, Scamper gibi teknikler uygulanarak aktarılmaktadır

Neden Kriter Çocuk Akademisi?

KADROMUZ

Geleceğimizi teslim ettiğimiz çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerin kalitesi sizin için olduğu kadar bizim içinde çok önemlidir. Sürekli gelişim ve öğrenme ilkesiyle hareket eden kurumumuzda çalışan personel düzenli olarak hem mesleki hem de kişisel gelişim alanlarında hizmet içi eğitimler almaktadır. Detaylı Bilgi

SÜREKLİ RAPORLAMA

Okulumuzdaki tüm çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, özbakım, motor ve dil alanlarındaki gelişimi ile davranışları sürekli ve düzenli olarak gözlemlenir ve aileye rapor edilir.  Detaylı Bilgi

DUYGUSAL ZEKA ÇALIŞMALARI

duygu_kupu_preKişinin kendi duygularını ve başkalarının duygularını ayırt edebilme ve bunları yönetebilme, ilişkiyi yönetebilme ile ilgili bir kavram olan duygusal zeka; okul, iş ve özel hayatta bireylerin sahip olmaları gereken en önemli yetkinliklerden biridir. Bilişsel çalışmaların yanı sıra gelecek hayatında oldukça büyük öneme sahip olan duygusal zekanın gelişimine dair derslerimiz psikoloğumuz tarafından her grup için verilmektedir. 

DİKKAT VE KONSANTRASYON ÇALIŞMALARI

Dikkatini odaklayabilme ile ilgili beceriler yaşamın her alanında büyük öneme sahiptir.  Masa başında oturma ve dikkat süresini arttıran, görsel ve işitsel hafızayı, sözel becerileri, dikkati sürdürebilme ve geliştirebilme, yargılama ve problem çözme becerilerini geliştirmeye katkı sağlayacak egzersizlerin bulunduğu derslerimiz eğitim programımızda bulunmaktadır. 

YARATICI DRAMA ÇALIŞMALARI

Öğrenme sürecine çocuğun etkin şekilde katılabilmesi için, duyularını, düş gücünü, imgeleme yetisini devreye sokan yaratıcı drama etkinlikleri programımızın önemli bir parçasıdır.

PEDAGOG DESTEĞİ

Velilerimiz randevu alarak danışmak istedikleri konularda, istedikleri an uzman pedagog desteği alabilirler. 

AİLE EĞİTİMLERİ

Bireysel görüşmelerin yanı sıra her yıl çocukla iletişim, davranış problemlerine doğru yaklaşım gibi konular başta olmak üzere çeşitli konularda veli eğitim seminerlerimiz bulunmaktadır. 

BESLENME VE HİJYEN

Mutfağımız

Tam gün programımızda ki çocuklarımız için sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilir. Yarım gün programında çocuklarımız için sabah grubunda ise sabah kahvaltısı öğlen yemeği, öğlen grubu için öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir.

Tüm öğünlerimiz özenle seçilmiş taze sebze ve meyve ile 1.sınıf malzemeler kullanılarak hiljen ve saklama koşullarına son derece dikkat edilerek kendi mutfağımızda aşçımız tarafından hazırlanmaktadır.

Güncel yemek listemize buradan ulaşabilirsiniz. 

SERVİS

Okul servis araçları yönetmeliğine uygun olan servis aracımızla okulumuza yakın bölgelere servis hizmeti vermekteyiz.

Her öğrenci, emniyet kemerleri takılı,  taşıt içi düzeni sağlamak, öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel başlarında bulunmaktadır.

OKULUMUZ

rightheaderbackroundMilli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak çalışan kurumumuz toplam 4 kattan oluşmakta olup 152 m2 bahçe alanı, 272 m2 kullanım alanına sahiptir.

Binamız :

 • Deprem yönetmeliğine uygun olarak inşaa edilmiştir.
 • Çocuklarımızın güvenliği düşünülerek tüm merdiven başlarında kilitli kapı sistemi kullanılmıştır.
 • Güvenlik  için 24 saat kameralarla tüm okulumuz  izlenmektedir.
 • Tüm katlarda 1 adet yangın çıkışı ve yangın merdiveni bulunmaktadır
 • Sınıflarımız ve oyun ve etkinlik odalarımız eğitim programlarına uygun materyallerle  donatılmıştır.

Bahçemiz: 

 • 152 m2 bahçemizde çocukların güvenli ve rahat biçimde uyun oynayabilecekleri materyaller bulunmaktadır.
 • Bahçemizde ayrıca çocukların ekim-dikim faaliyetlerini yapabilecekleri toprak alanımız mevcuttur

Hijyen :

 • Okulumuz her yıl düzenli olarak  ilaçlatılmaktadır.
 • Her akşam  tüm çocuklar okulu terkettikten  sonra temizlik görevlimiz tarafından  tüm okul, çocukların temas ettiği tüm yüzeyler  antibakteriyel ürünlerle  temizlenmektedir.
 • Mutfağımız , çocuklarımızın rahat ve güvenli şekilde yemek yiyebileceği şekilde düzenlenmiştir ve sürekli olarak hijyeni sağlanmaktadır.
 • Oyuncaklarımız ve diğer eğitim materyalleri düzenli olarak steril şekilde temizlenmektedir

Kartal anaokulları arasından yolları bizimle kesişmiş velilerimizin tavsiye yazılarına buradan ulaşabilirsiniz.

Okulumuzun Görselleri

Bina ve Bahçe

Sınıflar

Diğer Bölümler

Biz Sizi Arayalım!

Adınız (gerekli)
Size nasıl ulaşalım?(gerekli) TelefonE-Posta
Seçiminiz telefon ise ne zaman aramamızı istersiniz?
E-postanız
Telefon
Çocuğunuz kaç aylık?
Eklemek istediklerinizi belirtiniz
 

Ön Kayıt Formu!

Adınız (gerekli)
Telefon (gerekli)
Epostanız
Çocuğunuz kaç yaşında?
Tercih Ettiğiniz Program 5 Tam Gün5 Yarım Gün
Eklemek istedikleriniz
 

Bize aramak için 

0216 306 64 94

numaralı hattımızı kullanabilirsiniz. 

Adresimiz: Karlıktepe Mah. Havan Sk. No: 9 Kartal / İSTANBUL

 

Krokimiz